496. Veghetor ce stai pe turnuri

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 496. Veghetor ce stai pe turnuri

496. Veghetor ce stai pe turnuri

 1. Veghetor ce stai pe tur­nuri
  Peste lume să pri­vești
  Până‑n zarea depăr­ta­tă
  Pentru sem­ne­le cerești,
  Spune cât mai e din noap­te,
  Spune zorii când răsar?
  Câte cea­suri de-aștep­ta­re
  Până Domnul vine iar?
 2. Veghetor pe ‘nal­te ziduri,
  Către ziua de apoi
  Ce dure­re îți întoar­ce
  Plânsul trâm­bi­ței spre noi?
  Zorii vin și‑i noap­te încă,
  Nici un semn pe tot cuprins,
  Bezna pare mai adân­că,
  Cerul pe pământ s‑a stins.
 3. Veghetor pe malul vre­mii,
  Strajă pes­te-adânc și ‘nalt,
  Te mai uită încă-oda­tă
  Către țăr­mul celă­lalt.
  Așteptăm fru­moa­sa ves­te
  A cre­din­ței ce‑o avem,
  Că va fi o dimi­nea­ță
  Dinspre Sion și Salem.
 4. Pe când raza de vecie
  Se arată‑n răsă­rit,
  Se ascun­de lun­ga noap­te,
  Bate cea­sul de-mpli­nit.
  Strigă cerul Aleluia
  Și pămân­tul Osana,
  Veghetorul strigă‑n tur­nuri:
  Vine Domnu‑n sla­va Sa.

Melodia: Dawning
Versurile: Sidney S. Brewer
Muzica: William B. Bradbury (1816–1868)