477. Suntem străini şi călători

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 477. Suntem străini și călători

477. Suntem străini şi călători

 1. Suntem stră­ini și călători,
  Căci țara noas­tră este sus.
  Privim spre casă doritori,
  Pân’ la veni­rea lui Isus.
  • Nu va mai fi, decât puțin,
   Spre‑a mai trăi, ca peregrini,
   Isus, venind cum ne‑a promis,
   Ne ia cu El în Paradis!
 2. Spre‑a ne putea păs­tra curați,
  De lume noi ne-am despărțit;
  Vrem să rămâ­nem nepătați,
  Lăsând deci lumea, am ieșit.
 3. Și altă dată un popor,
  Lăsând Egiptul, a ieșit
  Căutând cu toții cu mult dor
  Pământul cel făgăduit.
 4. Dar noi nu vrem să murmurăm
  Ca Israelul de-alte dăți;
  Noi lui Hristos ne-ncredințăm,
  Când vin cer­cări și greutăți.
 5. Și-apoi, când Domnul va veni
  Și va adu­ce ce‑a promis;
  Atunci stră­ini nu vom mai fi,
  Ci cetă­țeni în Paradis!

Melodia: We’ll Live in Tents
Versurile: Horatio G. Spafford
Muzica: Horatio G. Spafford (1829–1888)