430. Zi de zi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 430. Zi de zi

430. Zi de zi

 1. Zi de zi, mereu în ori­ce clipă,
  Eu pri­mesc puteri din cer, de sus,
  Să înving mereu ori­ce ispită;
  Sunt con­dus de-al meu iubit Isus.
  El, ce-ntre­ce ori­ce bunătate,
  Îmi dă zil­nic tot ce-are mai bun;
  Sunt con­vins că Domnul știe toate:
  Lui mă-nchin și mă supun.
 2. Zi de zi, El Însuși mă-nsoțește,
  Pașii-mi poar­tă în chip minunat;
  Și-ast­fel, ori­ce rău ce-asu­pra-mi vine,
  Spre-al meu bine va fi preschimbat.
  El, ce este Cel Atotputernic,
  Mă păzește‑n bra­țul Său cel sfânt;
  Mă încred în gla­sul Său cel veșnic
  Și‑L urmez voios și‑I cânt.
 3. Mă ajută‑n ori­ce încercare
  Să mă-ncred în Tine‑n ori­ce greu,
  Ca să nu pierd dul­cea mângâiere
  Ce‑o pri­mesc mereu la sânul Tău.
  Mă aju­tă ca ori­ce durere
  Să‑o pri­mesc ca și din mâna Ta;
  Ceas cu ceas, pur­tat de‑a Ta putere,
  Până-ajung în țara mea.

Melodia: Blott En Dag
Versurile: Karolina S. Berg, 1865 (1832–1903)
Muzica: Oscar Ahnfelt, 1872 (1813–1882)