384. Slujesc pe Salvatorul

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 384. Slujesc pe Salvatorul

384. Slujesc pe Salvatorul

 1. Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce‑a înviat.
  Eu știu că El tră­ieș­te, cu sla­vă îmbrăcat.
  Îi simt des­chi­să mâna și gla­sul iubitor,
  Și când Îl chem El vine în ajutor.
  • E viu, e viu,
   Trăiește Domnul meu,
   Cu mine mer­ge și-mi vorbește
   chiar pe dru­mul greu.
   E viu, e viu,
   Salvarea El mi‑a dat,
   Îl port în ini­mă mereu,
   E viu cu-adevărat.
 2. Privesc întreg pămân­tul și văd iubi­rea Sa;
  Și chiar lovit de gri­juri eu nu voi dispera.
  El, știu că mă con­du­ce prin aspre vijelii,
  Și‑n ziua cea din urmă cu El voi fi.
 3. Strigați de bucu­rie, cân­tați cu glas duios,
  Un veș­nic Aleluia spre sla­va lui Hristos.
  Speranța și lumi­na celor întorși la El,
  Prin El e biru­in­ța, Emanuel.

Versurile: Alfred H. Ackley
Muzica: Alfred H. Ackley (1887–1960)