367. Eu am promis, Isuse

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 367. Eu am promis, Isuse

367. Eu am promis, Isuse

 1. Eu am pro­mis, Isuse,
  Că Ție-Ți voi urma.
  Iar Tu să-mi fii Prieten,
  Mereu în via­ța mea!
  Atunci nu mă voi teme,
  Orice s‑ar întâm­pla.
  Voi fi în sigu­ran­ță,
  Căci mă vei apă­ra.
 2. Vreau să Te simt aproa­pe,
  Să nu mă rătă­cesc,
  Când încer­cări mă-apa­să
  Și rău mă ispi­tesc.
  Atunci când vin duș­ma­nii
  Și sunt în jurul meu,
  O, dă-mi eli­be­ra­re
  Să știu ce‑i harul Tău!
 3. Căci ai pro­mis, Isuse,
  La toți urma­șii Tăi,
  Că‑n a Ta locu­in­ță,
  Cu Tine-or fi și ei.
  Da, am pro­mis, Isuse,
  Mereu să Te ser­vesc;
  Te rog, dă-mi aju­to­rul,
  Aceasta să-o-mpli­nesc!

Melodia: Angel’s Story
Versurile: John E. Bode, 1868 (1816–1874)
Muzica: Arthur H. Mann, 1881 (1850–1929)