298. Toate părăsi-voi, Doamne

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 298. Toate părăsi-voi, Doamne

298. Toate părăsi-voi, Doamne

 1. Toate pără­si-voi, Doamne,
  Numai Ție-Ți voi urma!
  În cre­din­ță și-ascultare
  Crucea Ta o voi purta.
  Toată gri­ja-mi pământească,
  Piară cu tot dorul rău;
  Dar via­ța-mi sufletească,
  Va rămâne‑n Domnul meu!
 2. Lumea poa­te să urască,
  L‑a urât și pe Hristos;
  Oamenii mă părăsească,
  Hrist’ va fi tot credincios.
  Strălucească-mi a Sa milă,
  Domnul veș­nic va iubi;
  Rău în bine El îl schimbă,
  Noaptea El o face zi!
 3. Suflete spre mântuire
  Tu por­neș­te chiar acum,
  Încercări cu bucurie
  Și curaj să-nfrunți pe drum.
  Te gân­deș­te că un Tată
  Te așteaptă‑n prag duios
  Și că pentru‑a ta salvare
  Viața‑n dar Și‑a dat Hristos.
 4. Spada Duhului încinge,
  Pavăza cre­din­ței ia!
  Răul, pofta le învinge,
  Căci tu lupți spre sla­va Sa.
  Sus, că timp mult nu mai este,
  Luptă ca un bun creștin!
  Vezi cum te așteap­tă Domnul,
  În eter­nul cer senin!

Melodia: Ellesdie
Versurile: Henry F. Lyte, 1824 (1793–1847)
Muzica: Atrib. lui Wolfgang A. Mozart (1756–1791)