23. Cine ca Isus mai poate

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 23. Cine ca Isus mai poate

23. Cine ca Isus mai poate

 1. Cine ca Isus mai poa­te
  Fericirea ca să dea?
  Bun, milos și zi și noap­te,
  El pe veci e par­tea mea!
  • Tot ce sufle­tu-mi tre­sal­tă
   E Isus ce m‑a sal­vat
   El din zeci de mii rămâ­ne
   Cel mai scump și minu­nat.
 2. Ce mărea­ță e‑ndurarea
  Harului de necu­prins,
  Mai adân­că decât marea,
  Trece pes­te ceru-ntins.
 3. Ce sal­va­re minu­na­tă
  Pentru noi a pre­gă­tit;
  De păca­te­le mur­da­re
  Hainele ni le‑a albit.
 4. Orice gri­jă cât de mare
  Mâna Lui o va lua;
  Lângă El eu am sal­va­re
  El e totu‑n via­ța mea.
 5. Lângă râul vieții‑n ceruri
  Când voi sta înco­ro­nat;
  Voi cân­ta și eu cu sfin­ții
  Slavă, sla­vă ne-nce­tat!

Versurile: Thoro Harris
Muzica: Thoro Harris (1874–1955)