223. O, ce nespusă fericire

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 223. O, ce nespusă fericire

223. O, ce nespusă fericire

 1. O, ce nespu­să feri­ci­re,
  Simțim de când L‑am cunos­cut,
  Pe Cel ce prin a Sa iubi­re,
  Ne‑a cură­țit și renăs­cut.
  • Să cân­tăm cu bucu­rie,
   Iubirea mare‑a lui Isus,
   De ea ori­ca­re din noi fie,
   În toa­tă via­ța sa pătruns!
 2. Ne zbu­ci­u­mam în sufe­rin­ță,
  În noap­tea ce ne-ncon­ju­ra,
  Dar Domnul prin a Sa voin­ță,
  Ne‑a dăru­it lumi­na Sa.
 3. Și-am înțe­les toți mân­tu­i­rea,
  Prin harul Celui răs­tig­nit;
  Îi aștep­tăm acum veni­rea,
  Să-adu­că ce ne‑a pre­gă­tit.

Melodia: My Redeemer
Versurile: Philip P. Bliss, 1876 (1838–1876)
Muzica: James McGranahan, 1877 (1840–1907)