193. Un Mare Medic

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 193. Un Mare Medic

193. Un Mare Medic

 1. Un Mare Medic ne‑a vizitat
  Și vin­de­ca­re la toți a dat;
  Chiar și din morți pe mulți i‑a-nvi­at
  Și mân­gâi­e­re la toți le‑a dat!
  • Isus Hristos e Medicul bun:
   Toți sufe­rin­zii la El se-adun;
   Mâna‑I întin­de încrezător,
   El îți dă via­ță, ți‑e Salvator!
 2. Nimeni sub soa­re, nu poa­te da
  Vreo vin­de­ca­re ca mâna Sa,
  Plin de iubi­re și bucuros,
  Astfel lucrea­ză Isus Hristos!
 3. De ori­ce boa­lă și ori­ce chin,
  Isus Hristos te sca­pă deplin,
  Chiar ini­ma El poa­te schimba
  Și viață‑n veci El îți poa­te da!
 4. Doar prin cre­din­ță să vii la El;
  Sub scu­tul Său vei fi ca în cer;
  O via­ță nouă, tu vei trăi
  Și feri­ci­rea o vei simți!

Melodia: Assurance
Versurile: Necunoscut
Muzica: Phoebe P. Knapp, 1873 (1839–1908)