177. Îngeri mii în ceruri cântă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 177. Îngeri mii în ceruri cântă

177. Îngeri mii în ceruri cântă

 1. Îngeri mii în ceruri cântă,
  Pe dea­su­pra văilor.
  Munții bucu­roși repetă
  Armonia, cân­tul lor.
  • “Glorie, S‑a năs­cut Mesia!”
   “Glorie, S‑a năs­cut Mesia!”
 2. Ce‑i cu bucu­ria voastră?
  Voi, păs­tori, ce auziți?
  Ce anun­ță coru‑n slavă?
  Ce-ascul­tați așa uimiți?
 3. Pruncul sfânt cu chip cucernic,
  E nespus de luminos,
  Iar părin­ții cu adorare
  Îl veghea­ză pe Hristos.
 4. Vino azi și tu ca magii,
  Laudă să‑I aduci smerit;
  Viața ta doar Lui predată,
  Pentru El e‑un dar dorit.

Muzica: Melodie franceză