132. Şase zile ne-ai păzit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 132. Șase zile ne-ai păzit

132. Şase zile ne-ai păzit

 1. Șase zile ne-ai păzit,
  Încă-un Sabat a sosit;
  Șase zile ne-ai condus,
  La odih­nă ne-ai adus.
  Ziua șap­tea Tu ne-ai dat
  Să‑o păs­trăm cu-adevărat.
  În Sabat să ne-amintim
  De repa­u­sul divin.
 2. Zi și noap­te ne-ai păstrat,
  Bunătăți ai revărsat;
  Cu-al Tău braț ne-ai ocrotit,
  Ne-ai con­dus și ne-ai păzit.
  Ne-ai dat sigur adăpost
  Chiar nevred­nici când am fost.
  De pri­mej­dii ne-ai ferit,
  Fii în veci de veci mărit.
 3. Ne pri­meș­te, Te rugăm,
  Înaintea Ta cum stăm;
  Fața Ta spre noi să-ndrepți,
  De păca­te să ne ierți.
  De poveri pe-al vie­ții drum
  Liberează-ne acum.
  Și odih­nă să ne dai,
  Pregustări din al Tău rai.
 4. Toți venim să Te mărim,
  Și cu noi să Te simțim.
  Să pri­vim lumi­na Ta,
  Când venim a ne-nchina.
  Și pute­re și cuvânt
  De la Duhul Tău Cel sfânt.
  Și mus­trări și mângâieri
  Așteptăm să ne oferi.
 5. Vestea bună, harul Tău,
  Să ne mân­gâie din nou;
  Și de-al Duhului rod sfânt,
  Să ne umpli simț și gând.
  Orice Sabat fie-așa
  Până când ne vei lua
  Sus în patria de vis,
  În ceres­cul Paradis.

Melodia: Sabbath
Versurile: John Newton, 1774 (1725–1807)
Muzica: Lowell Mason, 1824 (1792–1872)