126. Şi la lucru, şi pe cale

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 126. Și la lucru, și pe cale

126. Şi la lucru, şi pe cale

 1. Și la lucru, și pe cale,
  Despre Sion vesel cânt,
  Dar nici­când nu cânt mai vesel
  Decât în Sabatul sfânt!
  • Griji, dureri în Sabat zboară,
   Pacea e‑n sufle­tul meu,
   Bucuria mă-mpresoară,
   Și‑n cre­din­ță cresc mereu.
 2. O, ce mult aș vrea să laud
  Harul Celui Prea Înalt,
  Și să spun ori­că­rui suflet
  Cum e pacea de aflat.
 3. Îngerii pot să mărească
  Prin cân­tări pe Dumnezeu,
  Dar, ca des­pre har să cânte,
  Ei nu pot, pre­cum pot eu!
 4. Doamne-aju­tă-mi să-Ți cânt harul
  Înaintea ori-șicui
  Căci prin har sunt, ce sunt astăzi,
  Da, prin harul Domnului.

Melodia: Watchman
Versurile: Necunoscut
Muzica: William J. Kirkpatrick (1838–1921)