Zi specială de post și de rugăciune

Iubiți frați,

Zi specială de post și de rugăciune

Bazându-ne pe făgă­du­in­ța din Iacov 5:15, potri­vit căre­ia „Rugăciunea făcu­tă cu cre­dinţă va mân­tui pe cel bol­nav şi Domnul îl va însă­nă­toşi; şi, dacă a făcut păca­te, îi vor fi ier­ta­te”, vă invi­tăm să ne unim în rugă­ciu­ne pen­tru ca Dumnezeu să inter­vi­nă în mod spe­cial pen­tru fra­te­le Nelu Iancu, a cărui sta­re de sănă­ta­te este încă precară.

„Domnul este locul nos­tru de scă­pa­re atât în boa­lă, cât şi în sănă­ta­te.” (E.G. White, Divina vindecare).

Vă pro­pu­nem data de 11 octom­brie 2014 ca o zi spe­cia­lă de post și rugă­ciu­ne pen­tru acest caz.

Ne rugăm ca Dumnezeu să‑i dea pute­re să depă­șeas­că momen­tul difi­cil în care se află. El să întă­reas­că pe mem­brii fami­li­ei lui și să‑i sus­ți­nă în încer­ca­rea grea prin care trec.

Frații din Conducerea Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, Mișcarea de Reformă