Program de laudă

Tabără de stu­diu și repe­ti­ții de cor între 13–17 apri­lie 2012, la Campus Porumbacu.
Program de lau­dă sus­ți­nut în Sabat 14 aprilie.