„Cumpătarea” — Lucian Condrache

Sabatul pen­tru con­ști­en­ti­za­rea sănă­tă­ții la nivel mondial!
Vă invi­tăm să vizio­nați pre­di­ca fra­te­lui Lucian Condrache inti­tu­la­tă „Cumpătarea”