Congres de tineret — Hristos în voi nădejdea slavei

Congres de tine­ret la Stupini, 26 decem­brie 2008
Tema 1: Hristos în voi nădej­dea slavei
Prezintă: Walter Lukic