753. Am cunoscut un nume

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 753. Am cunoscut un nume

753. Am cunoscut un nume

 1. Am cunos­cut un nume cald, duios,
  Așa de scump, de drag și de frumos!
  Copiii din întrea­ga lume‑l știu,
  Și fără el pămân­tul e pustiu.
  • E nume­le ce l‑am ros­tit întâi,
   Acelei ce‑a veghe­at la căpătâi,
   Ce m‑a con­dus întâi la Dumnezeu,
   De-ace­ea o iubesc și eu mereu, pe mama.
 2. Trezește‑n suflet scum­pe amintiri,
  Aș vrea să‑l scriu pe lis­ta de martiri,
  Iubire‑i, sacri­fi­ciu, tot ce‑i bun;
  Un nume scump, aș vrea mereu să‑l spun.
 3. Cuvântul ei mân­gâie ne-ncetat,
  Iar sfa­tul părin­tesc nu l‑am uitat.
  Pe calea cea mai bună m‑a crescut,
  Un nume-așa de scump am cunoscut.

Versurile: Necunoscut
Muzica: Necunoscut