63. Mai sus decât înalţii munţi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 63. Mai sus decât înalții munți

63. Mai sus decât înalţii munţi

 1. Mai sus decât îna­l­ții munți pe care i‑a creat,
  Decât ocea­nul nepă­truns, chiar mai înfricoșat;
  El ține lumea‑n pal­ma Lui și râde de cel rău,
  Același azi și‑n veș­ni­cii, e‑al nos­tru Dumnezeu!
 2. Ce Creator măreț și sfânt, puter­nic, nevăzut,
  El a ros­tit doar un cuvânt și toa­te s‑au făcut;
  El mări­lor le‑a pus hotar și lumea‑n veci va sta,
  Eu sunt doar pra­ful pe cân­tar, dar cânt mări­rea Sa!
 3. Nu‑i nici o floa­re pe pământ, nici pasă­re, nici nor,
  Să nu-ți vor­beas­că tre­săl­tând de bunul Creator,
  Ființa mea, pur­tând și ea minuni de veșnicii
  Va prea­mări iubi­rea Sa ce nu se va sfârși!

Melodia: Varina
Versurile: Isaac Watts, 1707 (1674–1748)
Muzica: George F. Root, 1849 (1820–1895)