536. Ne vom revedea odată

  • Partitura
  • Versuri
Partitura Imnul No 536. Ne vom revedea odată

536. Ne vom revedea odată

  1. Ne vom reve­dea odată
    Sus, în țara slăvilor,
    Unde Hrist’ e Rege veșnic,
    Și-mpă­rat al lumilor.
    În ceta­tea Sa de aur,
    Cu de ias­pis zid înalt,
    Vom cân­ta măre­țe imnuri,
    Tatălui ce ne‑a salvat!
    • În curând al nos­tru Tată,
      Pe-ai Săi fii îi va-ntruni;
      Și-atunci nimeni, niciodată,
      Nu ne va mai despărți.
  2. Domnul vine‑n sla­vă mare
    Și cobo­a­ră pe alb nor,
    În alai de sărbătoare,
    Să-Și adu­ne-al Său popor.
    Atunci vom vedea pe-ai noștri,
    Cei ce‑n Domnul au murit,
    Dar la trâm­bi­ța din urmă,
    Ei se scoa­lă negreșit.
  3. Și cu sfinții‑n fericire,
    Adunați de pe pământ,
    Vom da Mielului mărire,
    Într‑o voce, într-un gând;
    Fericit va fi de-apururi,
    Orișicare credincios,
    Căci va moș­te­ni pământul,
    Împreună cu Hristos.

Versurile: Trad. Petre P. Paulini
Muzica: D. S. Hakes