536. Ne vom revedea odată

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 536. Ne vom revedea odată

536. Ne vom revedea odată

 1. Ne vom reve­dea oda­tă
  Sus, în țara slă­vi­lor,
  Unde Hrist’ e Rege veș­nic,
  Și-mpă­rat al lumi­lor.
  În ceta­tea Sa de aur,
  Cu de ias­pis zid îna­lt,
  Vom cân­ta măre­țe imnuri,
  Tatălui ce ne‑a sal­vat!
  • În curând al nos­tru Tată,
   Pe-ai Săi fii îi va-ntruni;
   Și-atunci nimeni, nici­o­da­tă,
   Nu ne va mai des­păr­ți.
 2. Domnul vine‑n sla­vă mare
  Și cobo­a­ră pe alb nor,
  În alai de săr­bă­toa­re,
  Să-Și adu­ne-al Său popor.
  Atunci vom vedea pe-ai noș­tri,
  Cei ce‑n Domnul au murit,
  Dar la trâm­bi­ța din urmă,
  Ei se scoa­lă negreșit.
 3. Și cu sfinții‑n feri­ci­re,
  Adunați de pe pământ,
  Vom da Mielului mări­re,
  Într‑o voce, într-un gând;
  Fericit va fi de-apu­ruri,
  Orișicare cre­din­cios,
  Căci va moș­te­ni pămân­tul,
  Împreună cu Hristos.

Versurile: Trad. Petre P. Paulini
Muzica: D. S. Hakes