481. Peste zări

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 481. Peste zări

481. Peste zări

 1. Peste zări și pes­te vre­muri,
  pes­te tot ce‑i pămân­tesc,
  Izbucni din noap­tea cru­cii
  sla­va Templului ceresc.
  Drum de ste­le, drum de sân­ge
  din dure­re și păcat
  Către țăr­mul îndu­ră­rii
  prin Isus avem săpat.
 2. Lacrima și cea­sul rugii,
  pasul Celui răs­tig­nit,
  El cu funii de iubi­re
  de-al Său tron le‑a împle­tit.
  Cu încre­de­re depli­nă
  urcăm dru­mul spre altar,
  Căci Isus ca Mare Preot
  ne așteap­tă plin de har.
 3. Astăzi cum­pă­na drep­tă­ții
  prin Isus noi o pri­vim,
  Și în jert­fa Sa depli­nă
  ne ascun­dem și tră­im.
  Făurită e de-acu­ma
  anco­ra nădej­dii vii
  Și‑n curând se vor des­chi­de
  por­ți­le spre veș­ni­cii.

Versurile: Octavian Cureteu
Muzica: Melodie olan­de­ză