313. Prin rugăciune se-mplineşte

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 313. Prin rugăciune se-mplinește

313. Prin rugăciune se-mplineşte

 1. Prin rugă­ciu­ne se-mpli­neș­te
  Dorința celui cre­din­cios,
  Și prin cre­din­ță el pri­meș­te
  Tot ce‑a făgă­du­it Hristos;
  În rugă mame­le con­sa­cră
  Pe prun­cii lor lui Dumnezeu,
  Dorind ca El din ei să facă
  Bărbați după Cuvântul Său.
 2. În rugă tână­ru-și îndreap­tă
  Dorința către ceruri sus,
  De unde el setos așteap­tă
  Semnul iubi­rii lui Isus;
  În rugă biruit‑a Domnul
  Pe demoni, lume și păcat,
  Și-acum S‑a așe­zat pe tro­nul
  Lui Dumnezeu, Cel îndu­rat.
 3. În rugă-apos­to­lii por­nit-au,
  Să ducă ves­tea la popor,
  Despre Hristos să îi vor­beas­că
  Spre mân­tu­i­rea tutu­ror.
  Prin rugă ei pe mulți scă­pat-au,
  De boli, de chin și de păcat;
  Să ne rugăm fără-nce­ta­re,
  La-al nos­tru veș­nic Împărat!

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Vasile Florescu