198. Domnul Isus Hristos

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 198. Domnul Isus Hristos

198. Domnul Isus Hristos

 1. Domnul Isus Hristos,
  Mântuitor sfânt,
  Din cer S‑a cobo­rât jos pe pământ.
  Și pen­tru noi piro­nit,
  Pe o cru­ce fost‑a răs­tig­nit,
  Și murind, într-un mor­mânt L‑au îngro­pat,
  Iar osta­șii-atunci mor­mân­tu-au sigi­lat;
  Totuși El a‑nviat,
  Da, Hristos a învi­at!
 2. Domnul Isus Hristos,
  Mântuitor sfânt,
  De Iuda‑a fost vân­dut pen­tru argint.
  Printr-un sărut L‑a tră­dat,
  Și osta­și­lor a fost pre­dat,
  Iar iude­ii, pălmuindu‑L L‑au scui­pat,
  Nevoind să știe că‑i nevi­no­vat;
  Totuși El a‑nviat,
  Da, Hristos a învi­at!
 3. În ziua cea din­tâi,
  Cea după Sabat,
  Puterea mor­ții reci El a stri­cat.
  Căci El, fiind prea­mă­rit,
  Totuși, pen­tru om a sufe­rit;
  Vrând să mân­tu­ias­că lumea din păcat,
  Și‑a dat tru­pul Său ca jert­fă ne‑a sal­vat!
  Totuși El a‑nviat,
  Da, Hristos a învi­at!

Melodia: Christ Arose
Versurile: Aranj. Robert Lowry, 1874
Muzica: Robert Lowry, 1874 (1826–1899)