Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

„Deschide-mi ochii să văd” – Tabără  națională de tineret

„Deschide-mi ochii să văd” – Tabără  națio­na­lă de tine­ret                     Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret…

Tabără de tineret / 8–10 Martie 2024

Tabără de tine­ret — “Mai bine doi decât unul”  Dragi tineri, În peri­oa­da 8–10 Martie 2024, Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud, orga­ni­zea­ză și vă invi­tă la o tabă­ră de tine­ret având gene­ri­cul: “Mai…