Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

DEVOȚIONAL 2024 — „Semnele timpului”

      Devoționalul de față con­ți­ne medi­ta­ții zil­ni­ce ale căror subiec­te sur­prind eve­ni­men­te­le care se deru­lea­ză în fața ochi­lor noș­tri, eve­ni­men­te în natu­ră, în via­ța soci­a­lă, în modul de gân­di­re al oamenilor —…