Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Terapia Tatălui

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventişti­lor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Terapia Tatălui. Într‑o lume bol­na­vă de păcat, într‑o lume în care…