Știri

praying-1-1075x605

O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toate lu­cru­rile noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce fă­cuse, Dumnezeu pu­tea spune pe bună drep­tate că „toate erau bune foarte”, această...

2018-01-23_164337

Știri – Tabăra misionară 19-21 Ianuarie 2018

Prin ha­rul lui Dumnezeu am avut bu­cu­ria să pe­tre­cem din nou un timp mi­nu­nat într-o ta­bără mi­sio­nară la Campus Porumbacu, unde îm­pre­ună cu pri­e­teni vechi și noi am în­vă­țat lu­cruri fru­moase le­gat de să­nă­ta­tea...

26610321_2044052105842780_866544603_o

Tabără misionară !

Dragi ti­neri din Conferința Ardealul de Nord și nu nu­mai, Departamentul Misionar în co­la­bo­rare cu Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, or­ga­ni­zează o ta­bără mi­sio­nară la care vă in­vită să par­ti­ci­pați, în pe­ri­oada...

IMG_20160418_105735

Formarea caracterului – Tabără pentru copii

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 7-12 ia­nu­a­rie 2018, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii cu ge­ne­ri­cul Formarea ca­rac­te­ru­lui, la Slănic Moldova. Cazarea va fi la  com­ple­xul Cristal Prețul....

2017-12-12_154758

TABĂRĂ MISIONARĂ, 19-21 Ianuarie 2018

Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 19-21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă ta­bără mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afara bi­se­ri­cii. Aceasta...