Știri

24191

„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

  Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vează un pro­iect spe­cial pen­tru co­pii, de or­ga­ni­za­rea că­ruia să poată be­ne­fi­cia orice co­pil, in­di­fe­rent de po­si­bi­li­tă­țile ma­te­ri­ale pe care...

media-148991786324121600

Apel umanitar – Peru

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019-0240 USA Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 -2814                                                      www.sdarm.org.gc@sdarm.org   Peru – Lima, 21 mar­tie 2017 Către...

philippines-beach

Dar special pentru construirea unui Sanatoriu în Filipine

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019-0240 USA Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 -2814                                                      www.sdarm.org.gc@sdarm.org     Filipine este o țară în Sud-Estul...