Știri

2017-10-08_085319

Muzica și reforma protestantă

Salutări cre­ş­tine cu Efeseni 5:19. Vorbiţi în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă şi cu cân­tări du­hov­ni­ceşti, şi cân­taţi şi adu­ceţi din toată inima la­udă Domnului. Sperăm ca aceste rân­duri să vă gă­sească...

DSC_0040

Tabără misionară – 13-15 Octombrie

Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 13-15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă ta­bară mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în...

IMG_0209

Seminar misionar-21-27 au­gust 2017

Prin ha­rul lui Dumnezeu, în peri­oada 21-27 au­gust 2017 am avut bu­cu­ria să fim ga­zda unui se­mi­nar mi­sio­nar care s-a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca in­vi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lu­cră­tori bi­blici, mi­sio­nari din în­treaga...

IMG_9930

Încheierea Școlii misionare Emanuel – promoția 2017

Ziua de 06 au­gust 2017 a fost o zi de bu­cu­rie, o zi de săr­bă­toare. În ca­drul unui pro­gram de la­udă, în­fru­mu­seţat cu amin­tiri, ex­pe­rienţe, cu­vinte de ră­mas bun, flori şi la­crimi, am mar­cat eve­ni­men­tul ab­sol­vi­rii și am...

www.azsmr-moldova.ro

Micul misionar – tabără pentru copii

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii sub ge­ne­ri­cul: “Micul mi­sio­nar” cu text bi­blic din Proverbe 22.6 – Învaţă...