Știri

61714190

SCRISOARE APEL

„Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nos­tru Isus Hristos!” Gal.l: 3 Iubiți frați și pri­e­teni din Uniunea Română! In ul­ti­mele săp­tămâni, câ­teva fa­mi­lii din Uniunea noas­tră au tre­cut prin...

24191

„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

  Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vează un pro­iect spe­cial pen­tru co­pii, de or­ga­ni­za­rea că­ruia să poată be­ne­fi­cia orice co­pil, in­di­fe­rent de po­si­bi­li­tă­țile ma­te­ri­ale pe care...

media-148991786324121600

Apel umanitar – Peru

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019-0240 USA Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 -2814                                                      www.sdarm.org.gc@sdarm.org   Peru – Lima, 21 mar­tie 2017 Către...