AZS-MR

„Ecouri din Paradis” — Ediția a II-a

Departamentul de muzi­că al AZSMR vă invi­tă la Ediția a II-a a Școlii muzi­ca­le inter­națio­na­le de vară „Ecouri din Paradis”, ce va avea loc între date­le 6–12 August 2018, la cam­pu­sul de la Porumbacu. De data…

Respingerea — Radu Ioniță

„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au pri­mit”… „Nu vrem ca Acesta să domneas­că pes­te noi”: „Răstignește-L, Pilat!” Vai câtă orbi­re! Cum au putut fi atât de întu­ne­cați? Cum au putut…

Lecția școlii de Sabat — Rugăciunea

     Ce mare pri­vi­le­giu avem de a veni în rugă­ciu­ne îna­in­tea lui Dumnezeu, Tatăl nos­tru. Uneori se poa­te să nu fim capa­bili să ne punem jos pe genunchi pen­tru a ne ruga Lui în mod…