AZS-MR

isus-invatatotul

Lăsați copilașii să vină la Mine!

  Daniela Picu   „Lăsați co­pi­la­șii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția ce­ru­ri­lor este a ce­lor ca ei.” (Matei 19:14).      Citind în­dem­nul Domnului Hristos adre­sat tu­tu­ror ce­lor care tind să-i...

158

Dar tu?

Marius Stroia      Era o prac­tică obiș­nu­ită a Domnului Isus aceea de a cere cuiva ceva, atunci când avea de fapt de dat, de a pune oa­me­ni­lor în­tre­bări, atunci când El avea de fapt răs­pun­suri de ofe­rit…...