AZS-MR

2018-01-23_164337

Știri – Tabăra misionară 19-21 Ianuarie 2018

Prin ha­rul lui Dumnezeu am avut bu­cu­ria să pe­tre­cem din nou un timp mi­nu­nat într-o ta­bără mi­sio­nară la Campus Porumbacu, unde îm­pre­ună cu pri­e­teni vechi și noi am în­vă­țat lu­cruri fru­moase le­gat de să­nă­ta­tea...