AZS-MR

61714190

SCRISOARE APEL

„Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nos­tru Isus Hristos!” Gal.l: 3 Iubiți frați și pri­e­teni din Uniunea Română! In ul­ti­mele săp­tămâni, câ­teva fa­mi­lii din Uniunea noas­tră au tre­cut prin...