AZS-MR

tabara-iarna

Chemările Inimii – Tabără pentru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită căl­du­ros să par­ti­ci­pați spre fi­na­lul aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei ta­bere care va avea loc...

Ți-ai confirmat prezența? Tabără pentru tineri la Sătic

Ți-ai confirmat prezența? Tabără pentru tineri la Sătic

Invitație Dragi ti­neri, avem plă­ce­rea să vă in­vi­tăm la în­tru­ni­rea de ti­ne­ret ce va avea loc la Sătic, jud. Argeș, în pe­ri­oada 6-8 no­iem­brie 2015 cu tema: Ți-ai con­fir­mat pre­zența? Motto: „Să ne bu­cu­răm, să...

Împărăția viitoare

Împărăția viitoare

Lecții bi­blice pen­tru Școala de Sabat octombrie-decembrie 2015 – Împărăția vi­i­toare – op­ti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mo­bile, cu ver­sete bi­blice in­cluse – tri­mes­trul 4, 2015