AZS-MR

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice de Djorje Bosanac

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice

Originea mu­zi­cii, mu­zica de-a lun­gul is­to­riei bi­blice Seria: Candidat la vo­cea ce­ru­lui – ta­bără de mu­zică ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, în­tre 9-12 apri­lie 2015. Prezintă: Djorje Bosanac Sinopsis: Originea mu­zi­cii Ipoteze des­pre...

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bu­cu­ria de a vă in­vita la în­ce­put de vară, la o ta­bără or­ga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, ju­de­țul Arad, în pe­ri­oada 29–31...

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Donații pentru Nepal – Departamentul de binefacere

Iubiți frați ad­mi­nis­tra­tori în lu­cra­rea lui Dumnezeu, „Ferice de cei mi­los­tivi, căci ei vor avea parte de milă!” Peste tot în ju­rul nos­tru sunt să­raci, bol­navi, în­tris­tați și acei care sunt în di­fi­cul­tăți și...

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am au­zit gla­sul Domnului, în­tre­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va merge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, trimite-mă’!” – Isaia 6:8 „Iată-mă, trimite-mă!” – Colportaj și evan­ghe­li­zare la Sibiu Dragi Tineri, Departamentele...

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Invitație pentru muzicienii din întreaga lume

Către mu­zi­cie­nii AZSMR, din în­treaga lume: „Strigați de bu­cu­rie că­tre Domnul, toți lo­cu­i­to­rii pămân­tu­lui! Slujiți Domnului cu bu­cu­rie, ve­niți cu ve­se­lie îna­in­tea Lui.” – Psalmul 100:1, 2 După cum ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi știu, în...