AZS-MR

whatsapp%20image%202016-10-23%20at%203_41_16%20pm

Apel Haiti

Iubiți frați din în­treaga lume,   Salutări creș­tine cu Galateni 6:10: „Aşadar, cât avem pri­lej, să fa­cem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă.” În ul­ti­mele câ­teva zile am fost în­tris­tați de...

pluggedin

Conectează-te la Sursă

„Dacă rămâ­neți în Mine și dacă rămân în voi cu­vin­tele Mele, ce­reți orice veți vrea, și vi se va da”. (Ioan 15:7) „Toată cu­noa­ş­te­rea ade­vă­rată şi re­ala dezvol­tare îşi au sursa în cu­noa­ş­te­rea lui...