AZS-MR

12717456_1103905522973740_4636743440905180115_n

Tabără la Gura Râştii

“Înțelegând gla­sul lui Dumnezeu” – Tabără la Gura Râştii (Cluj), Prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bu­cu­ria de a vă in­vita în pri­mă­vara aces­tui an, la o ta­bără or­ga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței...

cupid-846939_1280

Scăpând de nebunia lui Cupidon

Scăpând de ne­bu­nia lui Cupidon de Barbara Montrose Multe ţări din lume au o zi în care săr­bă­to­resc ro­man­tis­mul. În Brazilia, de exem­plu, aceasta este ce­le­brată în luna iu­nie. În Statele Unite, fes­ti­vi­ta­tea cu­nos­cută ca...

12293006565_cb1fe5a32e_k

Pentru anul 2016

Iubiți frați, su­rori și pri­e­teni din Regiunea Europeană, Încă un an am be­ne­fi­ciat de mila iu­bi­toare a vi­e­ru­lui: (,Doamne`, i-a răs­puns vi­e­rul, ,mai lasă-l şi anul acesta`… Luca 13:8). Mulți din­tre noi au pă­ră­sit rân­du­rile...

maxresdefault

Mesaj pentru Anul Nou

15 de­cem­brie, 2015 Iubiţi­lor noş­tri fraţi din toată lu­mea,   Dragi fraţi şi su­rori,   Salutări în Domnul Hristos prin cu­vin­tele in­spi­rate, care se gă­sesc în 2 Petru 3:18: „Creşteţi în har şi în cu­noş­tinţa...