AZS-MR

buscar-biblia

Să vezi și să nu crezi!

  Marius Stroia Cam așa sună o po­pu­lară afir­ma­ție de mi­rare, care, din punct de ve­dere al lo­gi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au...

praying-1-1075x605

O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toate lu­cru­rile noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce fă­cuse, Dumnezeu pu­tea spune pe bună drep­tate că „toate erau bune foarte”, această...