AZS-MR

2017-11-02_174554

Adunare spirituală – Dregători de spărturi

Frații voș­tri în Domnul Isus din con­fe­rința Moldova, or­ga­ni­zează o în­tâl­nire spi­ri­tu­ală cu ge­ne­ri­cul ,, Dregători de spăr­turi,,. Adunarea va avea loc Duminică 5 Noiembrie la casa de ru­gă­ciune din co­mu­ni­ta­tea Câmpuri din ju­de­țul Vrancea. Programul...

directoarea-unui-liceu-a-fost-retinuta-cati-bani-cerea-pentru-o-diploma-de-bacalaureat-13741

Un nou ciclu de cursuri la Institutul Misionar Emanuel

„Învățarea este bună… Prin edu­ca­rea ști­in­ți­fică do­bân­dită în școli, nu pu­tem ajunge la Domnul Hristos, dar prin cu­noaș­te­rea lui Hristos, pu­tem ajunge pe cele mai îna­lte trepte ale edu­ca­ției ști­in­ți­fice; de­o­a­rece cu­vân­tul in­spi­rat spune:...

195611_articol

Tabără de tineret – Ciocanu

Dragi ti­neri, vă in­vi­tăm la în­tru­ni­rea de ti­ne­ret ce va avea loc la Pensiunea Serafin din sa­tul Ciocanu, jud. Argeș, în pe­ri­oada 10-12 no­iem­brie 2017 cu tema: „Maratonul ce­lor pu­ter­nici” Verset motto: „Eu, deci,...