AZS-MR

15778352_1219893241431587_1488284848_o

Daruri materiale și daruri spirituale

Lucrarea mi­sio­nară este ma­ni­fes­ta­rea dra­gos­tei și a sim­pa­tiei față de lip­su­rile ma­te­ri­ale a ce­lor din jur cât si față de  su­fe­rința care există în lume. Această a fost con­clu­zia la care au ajuns fra­ții din su­dul Conferinţei Moldova...