AZS-MR

Tabără misionară !

Dragi tineri din Conferința Ardealul de Nord și nu numai, Departamentul Misionar în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, orga­ni­zea­ză o tabă­ră misio­na­ră la care vă invi­tă să par­ti­ci­pați, în peri­oa­da…

Formarea caracterului — Tabără pentru copii

Departamentul de tine­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă infor­mea­ză că, în peri­oa­da 7–12 ianu­a­rie 2018, va avea loc o tabă­ră pen­tru copii cu gene­ri­cul Formarea carac­te­ru­lui, la Slănic Moldova. Cazarea va fi la  com­ple­xul Cristal Prețul.…

TABĂRĂ MISIONARĂ, 19–21 Ianuarie 2018

Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 19–21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afa­ra bise­ri­cii. Aceasta…

Binecuvântări din biografii — ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat În fie­ca­re peri­oa­dă a isto­ri­ei uma­ne, per­soa­ne indi­vi­du­a­le, băr­bați și femei, au ofe­rit seme­ni­lor lor mari exem­ple de noble­țe a carac­te­ru­lui. Împrejurările și con­di­ți­i­le din soci­e­ta­te se schim­bă în mod natu­ral oda­tă…