AZS-MR

IMG_9930

Încheierea Școlii misionare Emanuel – promoția 2017

Ziua de 06 au­gust 2017 a fost o zi de bu­cu­rie, o zi de săr­bă­toare. În ca­drul unui pro­gram de la­udă, în­fru­mu­seţat cu amin­tiri, ex­pe­rienţe, cu­vinte de ră­mas bun, flori şi la­crimi, am mar­cat eve­ni­men­tul ab­sol­vi­rii și am...

www.azsmr-moldova.ro

Micul misionar – tabără pentru copii

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii sub ge­ne­ri­cul: “Micul mi­sio­nar” cu text bi­blic din Proverbe 22.6 – Învaţă...