AZS-MR

2017-11-10_111004

„Dregător de spărturi” – Siret 19 noiembrie

Conferința Moldova, or­ga­ni­zează Duminică 19 no­iem­brie, o adu­nare spe­cială pen­tru fra­ții și su­ro­rile din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu ge­ne­ri­cul  „Dregător de spăr­turi” La această în­tâl­nire vom avea ca oas­pete pe fr. Nelu Bogdan! De...