Micul misionar – tabără pentru copii

lo

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii sub ge­ne­ri­cul: Micul mi­sio­nar” cu text bi­blic din Proverbe 22.6 – Învaţă pe co­pil ca­lea pe care tre­buie s-o ur­meze, şi când va îm­bă­trâni, nu se va abate de la ea.

Cazarea va fi la com­ple­xul Cristal

Prețul este de 150 lei – 5 nopți/un co­pil

Masa gra­tu­ită – cei care do­riți pu­teți con­tri­bui cu bani sau ali­mente.

Drag co­pil nu uita să ai la tine; trusa de igienă per­so­nală, haine de schimb, Biblia, ca­iete, pix și cre­ion.

Pentru mai multe in­for­ma­ții și re­zer­vări su­nați la nu­mă­rul de te­le­fon : 0765254508 Fr. Marian Pârțac

Vă aș­tep­tăm cu mult drag!