Lecții biblice

abraham-and-isaac-on-mount-moriah1

Viața lui Avraam

În acest tri­mes­tru vom stu­dia des­pre viața lui Avraam. Acest om al lui Dumnezeu a tre­cut prin multe teste de cre­dință. La fi­e­care din­tre aces­tea, lui Avraam i s-a dat oca­zia să își de­mon­streze în­cre­de­rea în...