Imnuri creștine

În această secțiune sunt publicate imnurile creștine ale AZS-MR.

Pentru fiecare imn în parte sunt disponibile partitura, melodia și versurile.

Imnuri Creștine

Melodiile au fost procesate pe calculator în format MIDI și apoi înregistrate în format MP3. La înregistrare s-au folosit Sound Font-uri și efecte EAX pentru o redare cât mai apropiată de sunetele reale.

S-a ținut cont și de nuanțele cântărilor, urmărindu-se o interpretare strictă după notația muzicală. Tempo-ul a fost de asemenea stabilit în funcție de fiecare piesă.

Din fiecare melodie sunt redate două strofe, prima conținând doar vocea a I-a pentru o delimitare cât mai ușoară de celelalte voci, iar a doua strofă conține toate cele patru voci. Excepție fac unele cântări de cor care au doar o strofă, în care linia melodică este preluată și de alte voci.

Colecția este una didactică, pentru o învățare cât mai ușoară a melodiilor, fără pretenții de interpretare artistică.

De asemenea este disponibilă și Cartea de Imnuri Creștine în format PDF.

 

Index Imnuri Creştine:

1. Doamne sfinte, Te mărim!

2. Voi cânta îndurarea lui Isus

3. Când roua dimineţii

4. Tu eşti Cel vrednic de mărit

5. Cer şi mare şi pământ

6. O, inimă, tresaltă

7. Sfânt, sfânt, sfânt

8. Mărire, slavă lui Isus

9. În toate câte văd

10. Vrem să-L încoronăm

11. Ador puterea salvatoare

12. Câtă iubire, câtă jertfire

13. Slăvesc pe Dumnezeu

14. Mai presus de ceruri

15. În cerul sfintelor lumini

16. Doar Dumnezeu va fi mărit

17. Aduceţi astăzi închinare

18. Iehova-i din veac

19. Să-L preamărim

20. Ce minunat

21. Tu, Doamne, eşti lumina mea

22. Aleluia, Domnul slavei

23. Cine ca Isus mai poate

24. Eşti necuprins şi sfânt

25. Vestiţi voi

26. Să-nalţ un cânt aş vrea

27. A Celui ce a fost

28. Ce nume minunat

29. Al lumii noastre firmament

30. Mare har e-a cred-n Domnul

31. Slăvit fii Isuse

32. ‘N-această zi frumosă

33. Mărire lui Isus cântăm

34. Tatălui preamărire

35. O cântare de mărire

36. Isus, o, Nume scump

37. O, Doamne mare

38. Mai mult să Te iubesc

39. Pentru soarele auriu

40. Noi Te mărim, Isus Hristos

41. Măriţi din suflet

42. Sângele-ţi Doamne

43. Mulţumim, o, Doamne Sfinte

44. Slavă Tatălui ceresc

45. Sfânt eşti, sfânt eşti!

46. Osana Lui, Osana!

47. Popoarelor de pe pământ

48. Mărim pe Cel sfânt

49. N-ai asemănare

50. Eu vin zi de zi