Formarea caracterului – Tabără pentru copii

IMG_20160418_105735Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 7-12 ia­nu­a­rie 2018, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii cu ge­ne­ri­cul Formarea ca­rac­te­ru­lui, la Slănic Moldova.

Cazarea va fi la  com­ple­xul Cristal

Prețul. 200 lei pen­tru toată pe­ri­oada!

Masa gra­tu­ită!

Nu uita să ai la tine; trusa de igienă per­so­nală, haine de schimb, Biblia, ca­iete, pix și cre­ion.

Pentru mai multe in­for­ma­ții su­nați la te­le­fo­nul – 0765254508 Fr. Marian Pârțac

Vă aș­tep­tăm cu mult drag!