Despre

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă (AZS-MR)

O scurtă pre­zen­tare a ori­gi­nii și cre­din­ței Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Reformiști

Biserica Adventistă de Ziua a Șapătea - Mișcarea de Reformă

William Miller și Mișcarea Adventistă până în anul 1844

De ce n-a ve­nit Isus în 1844?

Cum au apă­rut Adventiștii Reformiști (AZS-MR)? Scurt is­to­ric

Crezul Adventiștilor de Ziua a Șaptea Reformiști

Întrebări frec­vente

Puteți afla mai multe in­for­ma­ții des­pre AZS-MR ur­mă­rind: Documentar Vis de li­ber­tate

Site-ul in­ter­națio­nal al AZS-MR: Seventh Day Adventist Reform Movement