„Da, Eu vin curând.” – Adunare spirituală la Târgu Mureș

clock-and-calendar-featured-w740x493

Ziua de 29 oc­tom­brie, a fost o zi plină de bu­cu­rie și spe­ranță pen­tru co­mu­ni­ta­tea din Târgu Mureș. S-au adu­nat în nu­măr fru­mos pen­tru a dis­cuta des­pre re­ve­ni­rea Prințului uni­ver­su­lui. Am sim­țit cu toți cei care am fost acolo, pre­zența Domnului. Întâlnirea noas­tră s-a în­che­iat cu multe în­tre­bări per­so­nale, cum ar fi -( Sunt eu gata să mă în­tâl­nesc cu El? Dacă Isus ar veni acum, care este re­la­ția mea cu ce­rul? )…și multe al­tele. În fi­nal ne-am ru­gat ca bu­nul Mântuitor să ne ajute să fim acel po­por de­o­se­bit gata să urce la cer!2017-11-06_085120 - Copie 2017-11-06_085212 - Copie 2017-11-06_085304 2017-11-06_085449 2017-11-06_085548 2017-11-06_085656 2017-11-06_090134 2017-11-06_090538 2017-11-06_090638 2017-11-06_090727 2017-11-06_090748