Botez la Pociovelişte, 13 August 2006

În data de 13 August 2006 a avut loc un bo­tez în co­mu­ni­ta­tea Pociveliște jud. Bihor. Au fost bo­te­zați pa­tru can­di­dați: Trifan Rahela (Oradea), Dance Daniel (Pocioveliște), Bizău Gheorghe (Pocioveliște), Năsui Florin (Bercu Nou).