Articole

buscar-biblia

Să vezi și să nu crezi!

  Marius Stroia Cam așa sună o po­pu­lară afir­ma­ție de mi­rare, care, din punct de ve­dere al lo­gi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au...

isus-invatatotul

Lăsați copilașii să vină la Mine!

  Daniela Picu   „Lăsați co­pi­la­șii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția ce­ru­ri­lor este a ce­lor ca ei.” (Matei 19:14).      Citind în­dem­nul Domnului Hristos adre­sat tu­tu­ror ce­lor care tind să-i...

158

Dar tu?

Marius Stroia      Era o prac­tică obiș­nu­ită a Domnului Isus aceea de a cere cuiva ceva, atunci când avea de fapt de dat, de a pune oa­me­ni­lor în­tre­bări, atunci când El avea de fapt răs­pun­suri de ofe­rit…...

29359185676_5b5682cc53_o

Ecouri din Paradis

Suntem de­plin re­cu­nos­ca­tori lui Dumnezeu pen­tru ca ne-a dat oca­zia sa ne adu­cem apor­tul in lu­cra­rea Sa, de data aceasta prin in­ter­me­diul mu­zi­cii. In pe­ri­oada 15-21 August 2016 in Romania a avut loc prima Scoala...