Adunare spirituală – Dregători de spărturi

2017-11-02_174554Frații voș­tri în Domnul Isus din con­fe­rința Moldova, or­ga­ni­zează o în­tâl­nire spi­ri­tu­ală cu ge­ne­ri­cul ,, Dregători de spăr­turi,,.

Adunarea va avea loc Duminică 5 Noiembrie la casa de ru­gă­ciune din co­mu­ni­ta­tea Câmpuri din ju­de­țul Vrancea.

Programul va în­cepe la ore 10.

Invitat spe­cial din par­tea uniu­nii Române, – Fr. Marian Manolache

Va mai fi pre­zent și gru­pul Ammiel.

Vă aș­tep­tăm cu drag! Domnul să bi­ne­cu­vân­teze po­po­rul Său!